AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Destekleri

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

ar ge   teknolojik üretim ve yerleştirme destekleri