Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi gerçek ya da tüzel kişilere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen, yatırımların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir. Teşvik Belgesi Genel ve Bölgesel olarak 2 ayrı şekilde düzenlenmektedir. Genel Teşvikte sadece KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti varken, Bölgesel teşvikte; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Sigorta primi desteği, Vergi İndirimi sağlanır.

Makine ve Teçhizat, Bina ve İnşaat, Arazi- Arsa giderleri sabit yatırımları oluşturmaktadır. Sabit yatırım tutarları baz alınarak, yatırımın konusuna ve yatırım yerine göre teşvik tutarı değişkenlik göstermektedir. Türkiye illeri 6 bölgede değerlendirmektedir. İllere göre teşvik edilen vergi indirim oranları değişmektedir.

yatırım teşvik belgesi