Belgelendirme Desteği

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.
Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.


belgelendirme desteği