ar ge ve inovasyon destek programi

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı: Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi için Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.
Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay en fazla 24 aydır.
750.000 TL’ye kadar destek…

Destek oranı % 75 olarak uygulanır. Alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı belgesi olması durumunda, destek oranı % 90 olarak uygulanır.(*)

Desteklenecek Proje Giderleri

a) Kira desteği: 30.000 (Teknopark içi) , 24.000 (Teknopark Dışı)
b) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: (Geri Ödemesiz) 150.000, (Geri Ödemeli) 300.000
c) Personel gideri desteği: 150.000
d) Başlangıç sermayesi desteği: 20.000
e) Proje geliştirme desteği:
f) Proje Danışmanlık Desteği 25.000
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000


***Firmamız alanında uzman, akredite danışman kadrosu ile Ar-Ge inovasyon projelerinde çözüm üretmektedir. Halen devam etmekte olan pek çok projede koordinatör olarak hizmet sunmaktadır.


Lütfen Bekleyin
0(555) 400 93 80