kobigel kobi gelisim destek programi imalat sanayinde dijitallesme temali proje teklif cagrilari   pg

Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021

 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

Diğer başvuru koşulları

1.     2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Not: 2019,2020 veya 2021 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 veya 2020 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

2.     Proje bütçesi özel sınırı · Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2019 ve 2020 yılları net satış hasılatından yüksek olanı geçemez

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1.     Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2.     İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3.     İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4.     İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5.     Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6.     İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7.     İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8.     İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Proje Süresi: en az 8 ay ve en fazla 16 aydır.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 300.000 TL

Geri ödemeli 700.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

Destek Oranı

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Desteklenecek Proje Gider Grupları Destek Üst Limiti

A)    Personel Giderleri: 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. · Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. *: Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

B)     Makine-Teçhizat Giderleri: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

C)     Yazılım Giderleri: 300.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) · Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri (Destek üst limitinin 200.000 TL’lik kısmının yazılım lisans veya buluttan kullanım gideri için, 100.000 TL’lik kısmının ise varsa yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık gideri için kullandırılması öngörülmektedir.

D)    Hizmet Alım Giderleri: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Eğitim giderleri · Test ve analiz giderleri · Belgelendirme giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri

ÖNEMLİ BİLGİ: KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için limiti 5.000 TL destek verilir.

 


Lütfen Bekleyin
0(555) 400 93 80