marka ve turquality destegi

TİCARET BAKANLIĞI - Marka ve Turquality Desteği

TİCARET BAKANLIĞI, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmak, yenilikçi ve teknolojik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu desteklerden biri de marka ve Turquality desteğidir. Bu yazıda, TİCARET BAKANLIĞI'in marka ve Turquality desteği hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

TİCARET BAKANLIĞI Marka Desteği

TİCARET BAKANLIĞI'in marka desteği, KOBİ'lerin markalaşma süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Markalaşma, bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin tanınabilirliğini artırarak, müşteri sadakatini sağlamayı ve rekabet avantajı elde etmeyi hedefler. TİCARET BAKANLIĞI marka desteği, işletmelerin markalarını güçlendirmek için yapacakları çeşitli faaliyetleri kapsar.

Marka Desteğinin Kapsamı

 • Marka Tescil ve Koruma Faaliyetleri: İşletmelerin markalarını tescil ettirmeleri ve yurt içi ve yurt dışında koruma altına almaları için yapılan harcamalar desteklenir. Bu kapsamda marka başvuru ücretleri, tescil işlemleri ve marka yenileme işlemleri gibi giderler karşılanır.
 • Marka Stratejisi ve Danışmanlık Hizmetleri: İşletmelerin markalaşma süreçlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri alması desteklenir. Bu hizmetler arasında marka stratejisi oluşturma, pazar araştırması, tüketici davranış analizi gibi faaliyetler yer alır.
 • Tasarım ve Geliştirme Faaliyetleri: Markanın görsel kimliğini oluşturan logo, ambalaj tasarımı gibi unsurların geliştirilmesi için yapılan harcamalar desteklenir.
 • Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri: İşletmelerin markalarını tanıtmak için yapacakları reklam, halkla ilişkiler, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri desteklenir.
 • Marka Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

  TİCARET BAKANLIĞI'nın marka desteğinden yararlanmak için öncelikle işletmenin TİCARET BAKANLIĞI veri tabanına kayıtlı ve aktif bir KOBİ olması gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin ilgili destek programı başvurularını TİCARET BAKANLIĞI'na yaparak, onay alması gerekmektedir.

  Turquality Desteği

  Turquality, Türkiye'nin markalaşma ve global pazarlarda rekabet gücünü artırma amacıyla başlatılan bir destek programıdır. Turquality, Türk markalarının uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamayı hedefler. Bu destek programı, Türk markalarının global pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak için gerekli olan tüm süreçleri kapsamaktadır.

  Turquality Desteğinin Kapsamı

  • Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı: İşletmelerin uzun vadeli stratejik planlar oluşturması ve yönetim süreçlerini iyileştirmesi için verilen danışmanlık hizmetleri desteklenir. Bu hizmetler arasında kurumsal yönetim, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, performans yönetimi gibi konular yer alır.
  • Marka Yönetimi ve Geliştirme: İşletmelerin markalarını uluslararası pazarlarda tanıtmak ve güçlendirmek için yaptıkları faaliyetler desteklenir. Bu kapsamda marka stratejisi oluşturma, marka konumlandırma, pazar araştırması ve tüketici davranış analizi gibi hizmetler yer alır.
  • Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri: Uluslararası pazarlarda markaların tanıtılması için yapılan reklam, halkla ilişkiler, dijital pazarlama, fuar katılımı gibi tanıtım faaliyetleri desteklenir.
  • Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi: İşletmelerin çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için verilen eğitim programları desteklenir. Bu kapsamda yönetim eğitimleri, liderlik eğitimleri, yabancı dil kursları gibi eğitim faaliyetleri yer alır.
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesi desteklenir. Bu hizmetler arasında lojistik optimizasyonu, tedarik zinciri yönetimi, stok yönetimi gibi konular yer alır.

  Turquality Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

  Turquality desteğinden yararlanmak için işletmenin belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir. Öncelikle işletmenin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren ve ihracat potansiyeline sahip bir marka olması gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin Turquality programına başvurarak, değerlendirme sürecinden geçmesi ve onay alması gerekmektedir.

  TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality Desteğinin Avantajları

  TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality desteği, KOBİ'lerin markalaşma ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmaları için önemli avantajlar sunmaktadır. Bu destekler sayesinde işletmeler, markalarını güçlendirerek, müşteri sadakatini artırabilir, yeni pazarlara açılabilir ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilirler.

  • Finansal Destek
   TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality programları, işletmelerin markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde finansal destek sağlar. Bu destekler sayesinde işletmeler, yüksek maliyetli markalaşma ve tanıtım faaliyetlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler.
  • Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
   Her iki program da işletmelere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak, bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olur. Profesyonel danışmanlık hizmetleri sayesinde işletmeler, markalaşma ve uluslararası pazarlarda başarılı olma şanslarını artırabilirler.
  • Uluslararası Tanıtım ve Pazarlama
   TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality destekleri, işletmelerin uluslararası pazarlarda markalarını tanıtmalarına ve pazarlama faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, yeni müşterilere ulaşarak, pazar paylarını artırabilirler.
  • Rekabet Gücünün Artırılması
   Markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde alınan destekler, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunur. Güçlü bir marka, müşteri sadakatini artırarak, rakiplerinden ayrışma ve pazarda üstünlük sağlama imkanı sunar.

  TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality destekleri, Türkiye'deki KOBİ'lerin markalaşma ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerini artırmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler, bu desteklerden yararlanarak markalarını güçlendirebilir, yeni pazarlara açılabilir ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilirler. Markalaşma ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde TİCARET BAKANLIĞI ve Turquality desteklerini değerlendirmek, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine ve uzun vadeli başarı sağlamalarına yardımcı olacaktır.

  Türkiye Ticaret Bakanlığı, ihracatı teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler, ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmayı hedefler. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bazı ihracat destekleri:

  1. Pazara Giriş Belgeleri Desteği: İhracatçılara CE, FDA gibi uluslararası pazarlara giriş belgeleri alımında finansal destek sağlanır.
  2. Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği: İhracatçı firmaların uluslararası fuarlara katılım masraflarının bir kısmı karşılanır.
  3. Yurt Dışı Ofis, Mağaza ve Depo Kira Desteği: İhracatçılar, yurt dışında açacakları ofis, mağaza ve depoların kira giderleri için destek alabilirler.
  4. Marka ve Turquality Desteği: Yurt dışı pazarlarda markalaşma faaliyetleri ve Turquality programı kapsamında destekler sunulur.
  5. UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Desteği: Sektörel kümelenme projeleri ve ihracatçı birlikleri tarafından yürütülen projelere finansal destek verilir.
  6. Pazarlama ve Tanıtım Desteği: İhracatçı firmaların yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri desteklenir.
  7. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği: Yurt dışında açılan birimler, markalaşma ve tanıtım faaliyetleri için destek sağlanır.
  8. İhracat Kredileri ve Sigorta Programları: Eximbank aracılığıyla ihracatçılara uygun şartlarda kredi ve sigorta hizmetleri sunulur.

  Bu destekler, firmaların ihracat kapasitesini artırmak ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. Destek programlarının detayları ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi, Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alınabilir.


  Lütfen Bekleyin
  0(555) 400 93 80