Diğer Eğitim Başlıkları


-Proje döngüsü yönetimi

-Ar-ge ve İnovasyon

-Girişimcilik

-İş kurma ve geliştirme

-Finans Yönetimi

-Başarı ve motivasyon

-Zaman yönetimi

-Kosgeb iş planı hazırlama eğitimi

-Liderlik ve ekip çalışması

-Ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynakları

-Satış ve pazarlama teknikleri

-Marka Yönetimi
diğer eğitim başlıkları