2022 GÜMÜŞHANE BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Sektör KoduUS-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Cazibe Merkezi Programı (**)5. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları
10121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik: RG- 21/8/2020-31220)Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)1 Milyon 500 Bin TL
20500.0.04Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)1 Milyon 500 Bin TL
315Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)1 Milyon 500 Bin TL
417 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220)Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
518 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855)Giyim eşyası imalatı1 Milyon 500 Bin TL
81912 ve 1920Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı1 Milyon 500 Bin TL
920Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
1021Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL
1124Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
142423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320)İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
1926 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)1 Milyon 500 Bin TL
272720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi1 Milyon 500 Bin TL
2828Metal eşya1 Milyon 500 Bin TL
3029 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)Makine ve teçhizat imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3230 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3331Elektrikli makine ve cihazları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3432 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3533Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı1 Milyon 500 Bin TL
39361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456)Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
415510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04Oteller3 yıldız ve üzeri
425510.3.01Öğrenci yurtları100 öğrenci
436302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri500 m2
446302.0.03Lisanslı depoculuk1 Milyon 500 Bin TL
4580 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)1 Milyon 500 Bin TL
468511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03Hastane yatırımı, huzureviHastane: 1 Milyon 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi
47Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil1 Milyon 500 Bin TL
48Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri1 Milyon 500 Bin TL
50(Değişik: RG- 28/2/2019-30700)Seracılık10 dekar
(**) Gümüşhane Cazibe Merkezleri (CMS) Programında;31/12/2022 tarihine kadar Bakanlığa yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmış Yatırımcıların faydalanacağı, imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar veya asgari 200 kişilik istihdam sağlayacak çağrı merkezi yatırımları veya asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva eden veri merkezi yatırımları Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Bu kapsamda sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. (Değişik: RG-07/10/2020-313267)


gümüşhane bölgesi için desteklenen yeni yatırım teşvikleri