Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Danışmanlığı

Faaliyet süreci başlayan projelerin, planlanan ilerlemeyi sağlayabilmesi projenin başarı kriterlerine bağlıdır.
Kusursuz planlanmış bir proje, başarı koşullarını ve riskleri kapsayacağı için projenin ilerleyişini de ön görmenizi sağlar.
Hibe başvurusunda bulunan proje sahiplerinin fikirleri belirli kriterlere göre değerlendirilir ve bu kriterler projenin başarılı bir sonuç alıp alamayacağı konusunda fikir verici niteliktedir.
İzmir’de kurulan firmamızda çeşitli kamu teşvikleri konusunda bilgilendirme ve bu teşviklere uygun projelerin hazırlandığı danışmanlık hizmetidir.

hibe ve fon kaynaklarına proje danışmanlığı