İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

işletme geliştirme   büyüme ve uluslararasılaşma destekleri