2022 İSTANBUL BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Sektör KoduUS-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler1.Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları
71911Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)4 Milyon TL
142423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320)İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı4 Milyon TL
29 (Değişik:RG-21/8/2020-31220)01/01/2021 de başlamak üzere; B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar.5 Milyon TL
312929Sınai kalıp4 Milyon TL
3230 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı4 Milyon TL
31 (Değişik:RG-21/8/2020-31220)01/01/2021 de başlamak üzere; B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar.5 Milyon TL
3432 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı4 Milyon TL
3533Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı4 Milyon TL
34 (Değişik:RG-21/8/2020-31220)01/01/2021 de başlamak üzere; Motorlu Kara Taşıtları İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar.5 Milyon TL
352 (Değişik:RG-21/8/2020-31220)01/01/2021 de başlamak üzere; Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar.5 Milyon TL
373530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320)Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı4 Milyon TL
359 (Değişik:RG-21/8/2020-31220)01/01/2021 de başlamak üzere ;B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar.5 Milyon TL
425510.3.01Öğrenci yurtları100 öğrenci
4580 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)4 Milyon TL
468511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03Hastane yatırımı, huzureviHastane: 4 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi
48Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri4 Milyon TL


istanbul bölgesi için desteklenen yeni yatırım teşvikleri