2022 KIRIKKALE BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Aşağıdaki Bölgesel Teşvik Yatırım Konuları “Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi” İlçe Sınırları içerisinde Yapılacaksa 4.Bölge Bölgesel Teşvik, Veya Bu İlçelerin OSB – Endüstri Bölgelerinde Yapılacaksa 5.Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında Değerlendirilir.!!! (Yeni: RG- 21/8/2020-31220)
Sektör KoduUS-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler3. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları
10121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220)Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)2 Milyon TL
20500.0.04Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)2 Milyon TL
315Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)2 Milyon TL
417 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220)Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL
518 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855)Giyim eşyası imalatı2 Milyon TL
920Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı2 Milyon TL
1021Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı10 Milyon TL
1124Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı2 Milyon TL
172511İç ve dış lastik imalatı2 Milyon TL
1926 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)2 Milyon TL
262695.1, 2699.2.06.30İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar2 Milyon TL
272720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi2 Milyon TL
2828Metal eşya2 Milyon TL
3029 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)Makine ve teçhizat imalatı2 Milyon TL
3230 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı2 Milyon TL
3331Elektrikli makine ve cihazları imalatı2 Milyon TL
3432 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı2 Milyon TL
3533Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı2 Milyon TL
3634Motorlu kara taşıtı ve yan sanayiMotorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL
39361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456)Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı2 Milyon TL
415510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04Oteller3 yıldız ve üzeri
425510.3.01Öğrenci yurtları100 öğrenci
436302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri1000 m2
446302.0.03Lisanslı depoculuk2 Milyon TL
4580 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)2 Milyon TL
468511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03Hastane yatırımı, huzureviHastane: 2 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi
48Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri2 Milyon TL
50(Değişik: RG- 28/2/2019-30700)Seracılık10 dekar
4.Bölge Teşviki Verilen Orta-Yüksek Teknolojili Yatirim Konuları! – EK-6 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)
24 (2423 hariç)Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)2 Milyon TL
29B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı2 Milyon TL
31B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı2 Milyon TL
34Motorlu Kara Taşıtları İmalatı2 Milyon TL
352Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı2 Milyon TL
359B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı2 Milyon TL


kırıkkale bölgesi için desteklenen yeni yatırım teşvikleri