Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim başlıklarında eğitim verilmektedir. (Pazarlama & Satış, Süreç Yönetimi, İletişim, İş Hayatında İletişim, Stres Yönetimi, Motivasyon & Liderlik Eğitimleri, Fizibilite, Beden Dili Eğitimleri vb.)
PAZARLAMA & SATIŞ:
Kazanan işletme, Yaşayan işletme… Amacınız nedir?
Yönetim hataları…
Pazarlama ve satış aynı şey midir?
Bu süreçteki yönetim hataları nelerdir?
SÜREÇ YÖNETİMİ:
Kuruluşlar, üretmiş oldukları ürün ya da hizmetlerden yararlanan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, süreçlere gereksinim duyar.
Süreç yönetimi son yıllarda özellikle performanslarını arttırmak isteyen kuruluşların ilgilenmeye başladığı güncel konulardan birisidir.
İLETİŞİM:
Yaklaşık olarak 200 tanım
İletişim, semboller yoluyla anlamların iletilmesidir.
İletişim bir anlam arama çabasıdır.
İŞ HAYATINDA İLETİŞİM:
Ve unutmayın, hiçbir oyunu teknik direktör oynamaz…
STRES YÖNETİMİ:
Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur.
Kontrol edilebilir ya da önlenebilir bir yaşantıdır…
MOTİVASYON & LİDERLİK EĞİTİMLERİ:
Liderlik; En sade tanımıyla insanları etkileyebilme gücüdür…
FİZİBİLİTE:
Kesin yatırım kararı alınmadan önce yapılması istenen yatırımla ilgili ekonomik, teknik, yasal, örgütsel ve finansal sorunlara ilişkin bilgi ve bulguların sistemli ve analize elverişli biçimde toplanmasıdır.
BEDEN DİLİ EĞİTİMLERİ:
Herkesin üç kişiliği vardır;
1. Ortaya çıkardığı,
2. Sahip olduğu,
3. Sahip olduğunu sandığı…kişisel gelişim eğitimleri