Kobi Finansman Destek Programı

Bu Programın Amacı Nedir?

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Kredi Faiz Desteğinden Yararlanacaklar Kimlerdir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve Programda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir.

İşletmeler Bu Destekten Ne Kadar Yararlanabilir?

İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla kullanabilir.

Destek Unsurları Nelerdir?

Banka tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.
KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenir.
Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır. İşletmenin, kredi başvurusu esnasında, yeni bir işletme türüne geçtiğine ilişkin bir belge sunması ve KOSGEB tarafından onaylanması halinde sunduğu belge kapsamında yeni bir işletme türünde yer alır.
Bu durum daha önce başlayan 3 yıllık program süresini uzatmaz.

Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygulanır.

KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kredi Türüİşletme TürüAzami Kredi Vadesi
Girişimci İşletmelerStratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler
Kredi Üst LimitiDestek PuanıKredi Üst LimitiDestek Puanı
İşletme Kredisi50.000 TL*10 Puan500.000 TL12 Puan18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi36 Ay
Acil Destek KredisiDestek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir.36 Ay


 


Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler

Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler,

Destek puanı: Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı

*Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere (iki) ilave puan verilir.
 

kobi finansman destekleri