2022 MUŞ BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Sektör KoduUS-97 KoduBölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Cazibe Merkezi Programı (**)6. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları 
10121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik: RG- 21/8/2020-31220)Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)1 Milyon 500 Bin TL
20500.0.04Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)1 Milyon 500 Bin TL
315Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)1 Milyon 500 Bin TL
417 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220)Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)1 Milyon 500 Bin TL
Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
518 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855)Giyim eşyası imalatı1 Milyon 500 Bin TL
619Derinin tabaklanması ve işlenmesi1 Milyon 500 Bin TL
71911Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
81912 ve 1920Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı1 Milyon 500 Bin TL
920Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
1021Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
1124Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
122412Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı1 Milyon 500 Bin TL
132421Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
142423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320)İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı1 Milyon 500 Bin TL
152424Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
162429.1Patlayıcı madde imalatı1 Milyon 500 Bin TL
172511İç ve dış lastik imalatı1 Milyon 500 Bin TL
1826 (261, 2693.2,
2694.1, 2695.3 ve
2695.4 hariç)
 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)1 Milyon 500 Bin TL
1926 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)1 Milyon 500 Bin TL
2026 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç)Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)1 Milyon 500 Bin TL
212610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı1 Milyon 500 Bin TL
222610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
232691.2, 2691.3, 2693.1Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı1 Milyon 500 Bin TL
242695.1İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
252695.1, 2694.2.01, 01.03.2694Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı1 Milyon 500 Bin TL
262695.1, 2699.2.06.30İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar1 Milyon 500 Bin TL
272720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi1 Milyon 500 Bin TL
2828Metal eşya1 Milyon 500 Bin TL
292812.2, 2813Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)1 Milyon 500 Bin TL
3029 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)Makine ve teçhizat imalatı1 Milyon 500 Bin TL
312929Sınai kalıp1 Milyon 500 Bin TL
3230 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3331Elektrikli makine ve cihazları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3432 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320)Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3533Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı1 Milyon 500 Bin TL
3634Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi1 Milyon 500 Bin TL
373530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320)Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı1 Milyon 500 Bin TL
383591 ve 3592Motosiklet ve bisiklet üretimi1 Milyon 500 Bin TL
39361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456)Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı1 Milyon 500 Bin TL
40(Mülga: RG-22/6/2018-30456)
415510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04Oteller1 Milyon 500 Bin TL
425510.3.01Öğrenci yurtları1 Milyon 500 Bin TL
436302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri500 m2
446302.0.03Lisanslı depoculuk1 Milyon 500 Bin TL
4580 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)1 Milyon 500 Bin TL
468511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03Hastane yatırımı, huzurevi1 Milyon 500 Bin TL
47Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil1 Milyon 500 Bin TL
48Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri1 Milyon 500 Bin TL
49Kömür gazı üretimi (sentez gazı)1 Milyon 500 Bin TL
50(Değişik: RG- 28/2/2019-30700)Seracılık5 dekar
(**) Muş Cazibe Merkezleri (CMS) Programında;31/12/2022 tarihine kadar Bakanlığa yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmış Yatırımcıların faydalanacağı, imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar veya asgari 200 kişilik istihdam sağlayacak çağrı merkezi yatırımları veya asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva eden veri merkezi yatırımları Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Bu kapsamda sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. (Değişik: RG-07/10/2020-313267)


muş bölgesi için desteklenen yeni yatırım teşvikleri