Test ve Analiz Desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardanalacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.Desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.


test ve analiz desteği